Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Biodiesel kan deels inwendig ongecoate opslagtanks beschadigen

Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig gecoate tanks lopen kans op beschadiging,. Het gaat hierbij om ondergrondse enkelwandige dieseltanks bij tankstations en dieseltanks bij onder meer ziekenhuizen en datacenters ten behoeve van noodaggregaten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook bovengrondse dieseltanks en tanks voor benzine- of kerosine-opslag beschadigd kunnen raken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), die onder andere protocollen voor inspecties rond bodembescherming opstelt en beheert. Meldingen van inspecteurs over toegenomen putcorrosie vormden de aanleiding voor dit onderzoek, dat door Rijkswaterstaat is gefinancierd.

Helft tanks niet beschermd
Naar schatting liggen in Nederland circa 15.000 ondergrondse tanks. Zo’n 12.000 daarvan liggen bij tankstations en 3.000 bij andere bedrijven, waaronder boerderijen, transportbedrijven en defensieterreinen. Bijna de helft van die 12.000 tanks is bestemd voor dieselopslag. Daarvan is zes procent slechts gedeeltelijk inwendig gecoat en 43 procent in het geheel niet. Deze percentages zijn ontleend aan een analyse op basis van 6.000 geïnspecteerde tanks.

Bijmenging dringt gebruik fossiele brandstof terug
De bijmenging van biobrandstoffen is tien jaar geleden in de Europese Unie ingevoerd om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Aan diesel wordt ‘biodiesel’ toegevoegd. In Nederland is dit meestal van gebruikt frituur- en braadvet gemaakt. Het percentage biodieselgehalte moet sinds dit jaar tien procent bedragen.
Is het gebruik van bio-componenten uit een oogpunt van energie- en klimaatbeleid een goede zaak, voor de kwaliteit van onze bodem lijkt het bedreigend. Als ‘bijproduct’ van bio-componenten kunnen in de diesel biologische omzettingsproducten ontstaan die vermoedelijk sterk corrosief zijn. Bacteriën en schimmels groeien namelijk beter in biodiesel dan in gewone diesel. Biodiesel is een natuurproduct en trekt door de chemische samenstelling meer water aan. Dit is met name een probleem voor stalen tanks die van binnen niet zijn voorzien van een beschermende coating. Deze tanks kunnen gaan roesten door de biologische omzettingsproducten.

Adviezen leiden tot acties
In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om inwendige coating van nieuwe ondergrondse tanks verplicht te stellen en deze eis zo snel mogelijk in te voeren. Daarnaast wordt geadviseerd de inspectietermijn van de bestaande tanks in te korten van vijftien naar tien jaar.