Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-wijzigingsblad BRL SIKB 7800 t.b.v. Omgevingswet ter openbare reactie

Reageer op het ontwerp-Wijzigingsblad
Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD Tankinstallaties een ontwerp Wijzigingsblad voor de BRL SIKB 7800 Tankinstallaties voor een openbare reactieronde vrijgegeven. U kunt tot uiterlijk 15 februari 2020 reageren op het ontwerp-Wijzigingsblad.

Ontwerp-wijzigingen
Het ontwerp wijzigingsblad bevat een aantal wijzigingen ter voorbereiding op de naderende implementatie van de Omgevingswet (zoals nu voorzien per 1 januari 2021). Dit bestaat o.a. uit aanpassing van verwijzingen naar wetsteksten, andere (wettelijke) definities en nieuwe terminologie. Naast de wijzigingen in verband met de Omgevingswet, wordt ook een beperkt aantal tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Deze zijn vaak aangedragen naar aanleiding van praktijksituaties. In de vergelijkingstabel en het ontwerp-Wijzigingsblad wordt aangegeven wat de wijzingen zijn en wordt per wijziging een toelichting gegeven. Ook zijn in de betreffende BRL de wijzigingen zichtbaar gemaakt zodat direct inzichtelijk is wat de context van de wijziging is.

Planning
U kunt tot uiterlijk 15 februari 2020 reageren op het ontwerp-Wijzigingsblad. Daarna worden de reacties verwerkt en aangeboden aan het CCvD Tankinstallaties. Na vaststelling volgen een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de nieuwe BRL aan te laten wijzen in wet- en regelgeving. Het definitief vastgestelde Wijzigingsblad zal dan in werking treden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting) per 1 januari 2021. Gezien de aard van de wijzigingen wordt er geen overgangstermijn gehanteerd.

Reageren
De volledige tekst van het ontwerp-Wijzigingsblad en de verwerking in de BRL SIKB 7800 kunt u hier vinden: ontwerp-wijzigingen bij versie 1.0 van BRL SIKB 7800

U kunt uw reactie tot uiterlijk 15 februari 2020 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.

Let op: deze reactieronde is alleen bedoeld voor de aangegeven wijzigingen en niet voor andere teksten uit de BRL.