Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging Regeling bodemkwaliteit juni 2020

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 9 juni 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500 en 9335 moet de BRL worden toegepast met een Wijzigingsblad versie 1. De Wijzigingsbladen (zonder overgangstermijn) bevatten een beperkt aantal actualisaties en verbeteringen, een verduidelijking van de eisen aan het kwaliteitssysteem en een wijziging van de bepalingen rond verlenging van het certificaat.
  • Voor AS SIKB 1000 geldt dat er een nieuwe versie van het bijbehorende Wijzigingsblad (zonder overgangstermijn) van kracht wordt.
  • Tegelijkertijd met de genoemde Wijzigingsbladen, wordt versie 1.4 van de 'Essentiële eisen voor ILenT-toezicht’ van kracht.
  • Van BRL SIKB 11000 wordt een nieuwe versie 3.0 van kracht, waarmee dit schema onder accreditatie komt. Via een overgangstermijn kan de oude versie ook nog worden gebruikt, uiterlijk tot 1 juli 2021. Voor de belangrijkste wijzigingen klik hier.
  • Van BRL SIKB 7800 wordt een nieuwe versie van kracht. Via een overgangstermijn kan de oude versie ook nog worden gebruikt, uiterlijk tot 1 juli 2021. Voor de belangrijkste wijzigingen klik hier.

Op deze website zijn inmiddels de Wijzigingsbladen en nieuwe versies gepubliceerd. Ook zijn er informele versies geplaatst van BRL-en en protocollen, met daarin de wijzigingen uit het Wijzigingsblad geïntegreerd. Deze zijn alleen bedoeld als service voor de gebruikers. Voor formele toepassing geldt steeds de formele BRL en het formele protocol, in combinatie met het Wijzigingsblad. Klik hier om naar de Richtlijnen en protocollen te gaan.

Voor een integrale weergave van de wijziging van de Regeling zie de publicatie in de Staatscourant.