Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwsbrief Ondertussen in de archeologie

In de zojuist verschenen nieuwsbrief Ondertussen in de archeologie een impressie van het CCvD Archeologie op 9 juni jl., waarin een nieuwe vertegenwoordiger welkom werd geheten, Floris van Oosterhout, namens de NVAO.

Aandacht voor de wijzigingen op de KNA Waterbodems om aan te sluiten op het UNESCO 2001.

En de eerste van een nieuwe reeks video’s, ‘De Toepassing’, gaat over micromorfologisch onderzoek in de archeologie.

Kijk hier voor de volledige nieuwsbrief.