Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp KNA Leidraad Metaal vrijgegeven voor een openbare reactieronde

Om kennis over het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad bestaat uit verschillende deelleidraden die een bepaalde periode of vondstcategorie behandelen. Eerder is in deze reeks bijvoorbeeld de leidraad voor handgevormd aardewerk uit de prehistorie verschenen. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping en een betere ontsluiting van gegevens.

Het ontwerp van deze nieuwe KNA Leidraad Metaal biedt de gebruiker praktische en actuele basisinformatie over het verzamelen en registeren van metaalvondsen en kennis over de informatiewaarde van deze vondstcategorie. In de leidraad is veel aandacht voor de beantwoording van onderzoeksvragen en de kenmerkende variabelen van metaalvondsten. De doelgroep van deze Leidraad is net als de andere leidraden uit deze reeks breed: van PvE-schrijver, de archeoloog in het veld, tijdens de uitwerking en evaluatie tot en met KNA Specialist Conserveren en de depotbeheerder. De tekst van de leidraden is ingedeeld per onderzoeksfase (PvE, IVO, Opgraven). Hiermee beogen de auteurs de praktische bruikbaarheid van de leidraad in relatie tot de KNA te verhogen.

Het CCvD Archeologie heeft het ontwerp van deze nieuwe KNA Leidraad op 6 oktober j.l. vastgesteld. Het ontwerp is nu gepubliceerd voor een openbare reactieronde. Het CCvD Archeologie nodigt u uit om te reageren op het ontwerp van de KNA leidraad Metaal.

U kunt via deze link het ontwerp van de nieuwe KNA leidraad downloaden

Reageren
U kunt tot en met 1 december 2021 op een eenvoudige wijze reageren met behulp van dit reactieformulier.
Graag het ingevulde reactieformulier sturen naar: esther.wieringa@sikb.nl o.v.v. reactie Leidraad Metaal.