Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerpversie BRL SIKB 2000 en protocollen ter openbare reactie

Reageer op de wijzigingen in de ontwerpversie
BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 gaan alweer ruim twintig jaar mee. In de loop van de jaren is er het nodige aan veranderd. Toch vingen we signalen op dat er behoefte bestaat aan een wat grondiger modernisering van deze documenten. Het document AS SIKB 2000 is hierin nog niet meegenomen, maar de protocollen maken ook onderdeel uit van dat schema.

Het CCvD Bodembeheer heeft op 7 oktober jl. de ontwerpversie van BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Via deze mail nodigen we u uit om te reageren op de in de ontwerpversie van die documenten zichtbaar aangebrachte wijzigingen.

De belangrijkste verschillen tussen de ontwerpversie van de documenten en de nu geldende versie zijn:

  • De competentie eisen zijn zoveel mogelijk op één lijn gebracht met die in onze andere schema’s.
  • De protocollen zijn vereenvoudigd: het aantal eisen is, voornamelijk door bundeling, verminderd en de teksten zijn beter leesbaar gemaakt.
  • Nieuwe datasets van digitale gegevens zijn toegevoegd aan protocol 2003 en 2018, zoals eerder was gedaan met protocol 2001 en 2002.
  • In de afgelopen periode besproken inhoudelijke praktijkpunten zijn verwerkt. Daarbij is ook gelet op correcte inhoudelijke aansluiting op de voorschriften in de veranderende NEN normen waarnaar wordt verwezen, met name NEN 5744 (het nemen van grondwatermonsters, gerelateerd aan protocol 2002) en 5766 (het plaatsen van peilbuizen, gerelateerd aan protocol 2001). Ook is geanticipeerd op de nog in ontwikkeling zijnde NEN 6693 (Bodembeschrijving).
  • Tot slot is de inhoud van het op 27 februari 2020 vastgestelde Wijzigingsblad (dat formeel nog niet in werking is getreden) integraal in de documenten verwerkt.

Planning
U kunt tot uiterlijk 21 november 2021 reageren op de in de ontwerpversie van de BRL en de protocollen zichtbaar aangebrachte wijzigingen. Daarna worden de reacties verwerkt en aangeboden aan het CCvD Bodembeheer. Na vaststelling volgt een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn om de nieuwe versie van de documenten aan te laten wijzen in wet- en regelgeving. Wanneer de nieuwe versie van de documenten in werking zullen treden is nu nog niet precies bekend. Er zal een overgangstermijn zijn van vijftien maanden vanaf de datum van in werking treden.

Reageren
De volledige tekst van de ontwerpversie van BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 vindt u hier. U ziet daar ook een document waarin de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn samengevat, zodat u die snel in BRL of protocol kunt vinden.

U kunt uw reactie sturen aan SIKB, per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.

Let op: deze reactieronde is alleen bedoeld voor de in de documenten zichtbaar aangebrachte wijzigingen en niet voor de rest van de tekst.