Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Oproep deelname aan evaluatie KNA Leidraden archeologie

In opdracht van SIKB en het CCvD Archeologie wordt het gebruik van de KNA Leidraden in de archeologische praktijk geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in de mate waarin de huidige KNA Leidraden bekend zijn, in de behoefte en bereidheid om de KNA Leidraden te gebruiken in de archeologische praktijk en in de wijze waarop de KNA Leidraden gebruikt worden. Op basis van de uitkomsten kan het CCvD Archeologie gerichter keuzes maken ten aanzien van de KNA Leidraden die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de gebruikers.

Om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen van het gebruik van de KNA Leidraden, worden KNA-actoren (in de brede zin) en beleidsarcheologen gevraagd een online enquête in te vullen. U start de enquête door hier te klikken. 

De enquête kost ongeveer 10 tot 15 minuten om in te vullen en staat open tot en met maandag 25 januari 2021.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!