Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Oproep deelname aan KNA Gebruikersgroep

Ben jij KNA actor met een registerstatus en wil je meer betrokken zijn bij het verder ontwikkelen en verbeteren van de KNA en ben je bereid je daarvoor actief en constructief in te zetten? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om jouw interesse kenbaar te maken voor deelname aan de KNA Gebruikersgroep.

Op 14 december 2020 is in de speciale reflectiebijeenkomst van het CCvD Archeologie het idee besproken om een gebruikersgroep voor de KNA in het leven te roepen. Het CCvD beoogt hiermee het werken met de KNA in de praktijk te verbeteren en is het streven om op deze wijze de betrokkenheid van actoren bij het verder (door)ontwikkelen van de KNA te verbeteren.

De KNA Gebruikersgroep komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen en bestaat primair uit gebruikers van de KNA (geregistreerde KNA actoren) en is adviserend aan het CCvD Archeologie. De Gebruikersgroep adviseert over gesignaleerde praktijkpunten en hoe die verbeterd kunnen worden. De Gebruikersgroep adviseert mede over het Jaarplan Archeologie: welke ontwikkelingen ten aanzien van de KNA en KNA-leidraden zijn wenselijk om in het volgend jaar als project op te pakken?

Via deze link vind je meer informatie over de achtergrond, de gevraagde werkzaamheden en het profiel van de deelnemers. Je kunt jouw interesse kenbaar maken door vóór 10 september 2021 een mail te sturen aan de secretaris van het CCvD Archeologie (esther.wieringa@sikb.nl) voorzien van een korte motivatie.

Bij grote belangstelling maken we een selectie uitgaande van de gewenste variatie aan deelnemers en werken we met een reserve lijst.