Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Serie bijeenkomsten vervangt Jaarcongres SIKB

Evenals in 2020 wordt het SIKB Jaarcongres dit najaar vervangen door een serie bijeenkomsten.

De aftrap was op 30 september jl. met een debat over het publiek-privaat bouwen aan een kennisinfrastructuur. Volgende bijeenkomsten gaan onder andere over het Online leerplatform Bodembreed Academie (16 november), over AEC bodemassen (24 november) en over het digitaal werken binnen de archeologie (25 november). Nadere invulling en de mogelijkheid tot aanmelden volgen.

Op 10 maart 2022 wordt weer een SIKB Jaarcongres als vanouds gehouden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda voor het nieuwe jaar!