Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKB gaat diverse CUR-documenten beheren

SIKB neemt van CROW een aantal zogenaamde CUR-aanbevelingen en -rapporten over in beheer.

Deze aanbevelingen en rapporten zijn gericht op bodembeschermende voorzieningen en daaraan gerelateerde werken. CUR-Aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de (infra)bouw zijn vastgelegd; het zijn dus communicatieve documenten. Een daarvan is de CUR 2001-3 die gaat over het beheer van bedrijfsriolering. Een overzicht van de rapporten wordt beschikbaar gesteld op de SIKB-website. Sommige documenten zijn toe aan actualisatie. SIKB gaat de status en kwaliteit van de documenten analyseren. Daarna wordt bekeken welke documenten voorrang krijgen om te gaan updaten. De aanbevelingen en rapporten blijven vooralsnog beschikbaar via de gangbare kanalen. De overeenkomst tussen SIKB en CROW is op 23 maart jl. getekend.