Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKB Jaarcongres verplaatst naar 10 maart 2022

Het SIKB Jaarcongres 2021 wordt verschoven van 30 september naar 10 maart 2022. Hiertoe is besloten vanwege de Corona pandemie. De positieve ontwikkelingen als gevolg van de vaccinatiecampagne garanderen helaas nog niet een succesvol congres - een dag waarop kennisdelen en het elkaar ontmoeten zo belangrijk zijn.

Veel overheden, aan overheden gerelateerde organisaties en bedrijven zullen in het najaar nog terughoudend zijn met het bezoeken van congressen en andere evenementen. De verwachting is dat die terughoudendheid niet voor het eind van dit jaar geheel zal worden losgelaten. SIKB vertrouwt er op dat het bijeenbrengen van de gehele keten in maart 2022 weer volledig mogelijk zal zijn.

Het thema van het jaarcongres is en blijft: ‘Kom uit je bubbel’.

Graag tot 10 maart in Lumen in Zwolle. We sluiten af met echte bubbels!