Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB ontvangt eerste BRL SIKB 7800-procescertificaat uit handen van KIWA

De BRL SIKB 7800 is vanaf 1 juli 2021 dé kwaliteitsnorm voor tankinstallaties. Op die datum verstrijkt de overgangsperiode van de voorgaande norm, de BRL-K903. Ruim vijftig tankinstallateurs van opslagtanks voor brandstoffen en chemicaliën hebben er afgelopen jaar alles aan gedaan om de nieuwe certificering tijdig rond te krijgen. Henk Koster, directeur SIKB, ontving op 22 juni symbolisch het eerste BRL SIKB 7800-procescertificaat uit handen van Annemieke van der Velden, unitmanager Oil, Gas & Chemicals.

Zorgplicht
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten voldoen aan de zorgplicht voor milieugevaarlijke of -bedreigende vloeistoffen. Zij mogen tankinstallaties voor de opslag van deze stoffen alleen onder certificaat laten installeren door een gecertificeerde tankinstallateur. Sinds 1993 bestond hiervoor de BRL-K903, ook bekend als de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT). Deze kwaliteitsnorm bevatte eisen voor de aanleg van nieuwe tankinstallaties en het herkeuren en onderhouden voor installaties voor de opslag van chemische stoffen en brandbare vloeistoffen.

In 2017 heeft SIKB de BRL K-903 overgenomen en vervolgens de BRL SIKB 7800 ontwikkeld. Nu de overgangstermijn verstreken is werken alle gecertificeerde tankinstallateurs conform de BRL SIKB 7800. Daarmee is bewerkstelligd dat de nieuwe tankinstallaties volgens de best beschikbare technieken zijn ontworpen en geplaatst. Zo heeft het bewaken van de kwaliteit van tankinstallaties in Nederland een nieuwe impuls gekregen. De BRL SIKB 7800 levert een belangrijke bijdrage aan het voorkómen van bodemverontreiniging. Deze is dan ook opgenomen in relevante wetgeving als de Wet Milieubeheer, de Regeling Bodemkwaliteit, Activiteitenbesluit/-regeling Milieubeheer en, vanaf hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2022, in de Omgevingswet.

Belangrijk element
Henk Koster, directeur van SIKB, is blij dat het traject met alle tankinstallateurs nu is afgerond: ‘De BRL SIKB 7800 is een belangrijk element in de borging van de bescherming van de bodem en is een sluitstuk in ons pakket van richtlijnen. We feliciteren de bedrijven met hun nieuwe certificaat’.
Annemieke van der Velden, unitmanager bij Kiwa, vindt het een goede zaak dat de certificeringsregeling voor tankinstallaties sinds enkele jaren is ondergebracht bij SIKB. ‘De nieuwe regeling is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen SIKB, de verschillende brancheorganisaties en Kiwa. Ik denk dat we hiermee een hele mooie basis hebben gelegd voor de toekomst. De kwaliteit van tankinstallaties blijft hiermee geborgd en met de afgifte van het installatiecertificaat wordt bovendien invulling gegeven aan de zorgplicht binnen de nieuwe Omgevingswet. Kiwa blijft natuurlijk actief als certificerende instelling voor de BRL SIKB 7800.’