Kennis van kwaliteit in bodembeheer

SIKB presenteert videoserie De Toepassing

De Toepassing is een nieuwe reeks video’s van SIKB. In de serie wordt het wat, wanneer en waarom van een aantal protocollen, richtlijnen en innovatieve technieken voor het werken in de bodem en ondergrond belicht. De eerste van de voorlopig vijf video’s gaat over micromorfologisch onderzoek. Een techniek die langzamerhand binnen de archeologie, maar ook daarbuiten, aandacht begint te krijgen. Hans Huisman, verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hoogleraar geoarcheologie en archeometrie bij de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien tot welke kennisverrijking deze techniek kan leiden. In de serie verder onder andere aandacht voor de controle van IBC werken en bodemonderzoek met XRF techniek. De video’s worden geproduceerd door Medlee en QMedia.