Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.5 gepubliceerd

Op 25 juni j.l. heeft het CCvD Datastandaarden SIKB0101 versie 14.5 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB. De wijzigingen ten opzichte van versie 14.5 bevatten een uitbreiding in het onderdeel IM Metingen ten behoeve het uitwisselen van accreditatie- en certificatiegegevens over de monstername. Binnen SIKB0101 is een veld toegevoegd om aan te geven op welke datastroom de dataset betrekking heeft.Tevens zijn enkele domeintabellen geactualiseerd en is op een aantal punten de validatie-service aangepast waardoor deze weer geheel aansluiten op de actuele wensen binnen de keten.

Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2021. Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.

De nieuwste versie van SIKB0101 inclusief het overzicht van de wijzigingen in versie 14.5.0 vindt u hier.