Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Videoserie De Toepassing: Baggeren, onderdeel van waterbodembeheer

Wanneer moet er in bijvoorbeeld een vaargeul worden gebaggerd, en om hoeveel bagger gaat het dan? Hoe bepaal je dat? Wat kun je met die baggerspecie vervolgens doen? Is het ergens anders voor te gebruiken, of is het zo verontreinigd dat dan schade aan het milieu dreigt? Hoe kom je daarachter? En hoe gaat dat baggeren in zijn werk?
In de video ‘De Toepassing, Baggerwerkzaamheden’ wordt een antwoord op deze en andere vragen gegeven. In minder dan een kwartier, met veel fraaie beelden en een uitleg over de SIKB-protocollen die bij deze werkzaamheden van toepassing zijn.
De video is te zien via SIKBTV.


Still uit de videoserie – foto SIKB