Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp KNA Leidraad Waterbodems vrijgegeven voor een openbare reactieronde

De Staat der Nederlanden treedt in 2023 toe tot het ‘Verdrag inzake de bescherming van het cultureel erfgoed onder water’ van UNESCO uit 2001. Het doel van dit verdrag is een betere bescherming van cultureel erfgoed onder water in zowel eigen wateren als daarbuiten en meer samenwerking met publiek en wetenschap. Het gevolg van de ratificatie is dat een aantal extra regels wordt gesteld of aangescherpt wat betreft ons cultureel erfgoed onder water.

Deze KNA leidraad biedt best practices en inspiratie bij dit verdrag. Het geeft praktische invulling aan beschermen en monitoren en het betrekken van de wetenschap. In de vorm van scenario’s biedt de leidraad inspiratie voor publieksbereik en participatie.

Deze leidraad is primair geschreven als handvat en inspiratiedocument voor overheden in de rol van toezichthouder en initiatiefnemer, voor private initiatiefnemers en voor certificaathouders van archeologische onderzoek. Daarnaast kan de leidraad ook interessant zijn voor depothouders, vrijwilligers in de archeologie, onderzoekers en voor docenten en studenten in het archeologieonderwijs.

Het CCvD Archeologie heeft het ontwerp van deze nieuwe KNA Leidraad op 14 maart j.l. vastgesteld. Het ontwerp is nu gepubliceerd voor een openbare reactieronde. Het CCvD Archeologie nodigt u uit om daarop te reageren.

U kunt tot en met 30 mei 2022 op een eenvoudige wijze reageren met behulp van een reactieformulier. Klik hier voor de Leidraad en reactieformulier.