Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Praktische en actuele basisinformatie in de interactieve KNA Leidraad Metaal

Het ontwerp van deze nieuwe KNA Leidraad Metaal biedt de gebruiker praktische en actuele basisinformatie over het verzamelen en registeren van metaalvondsen en kennis over de informatiewaarde van deze vondstcategorie. In de leidraad is veel aandacht voor de beantwoording van onderzoeksvragen, kenmerkende variabelen van metaalvondsten en veilig werken. De doelgroep van deze leidraad is net als de andere leidraden uit de reeks an-organisch vondstmateriaal breed: van PvE-schrijver, de archeoloog in het veld, tijdens de uitwerking en evaluatie tot en met KNA Specialist Conserveren en de depotbeheerder. De tekst van de leidraad is ingedeeld per onderzoeksfase (PvE, IVO, Opgraven, Synthese, Deponeren) en nu ook vormgegeven in een interactieve PDF.