Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature Programmasecretaris Datastandaarden SIKB

Algemene omschrijving
Ben jij de persoon met feeling voor data en datastandaarden? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om jouw interesse kenbaar te maken om het SIKB team te komen versterken. Taken van een SIKB medewerker zijn divers. De programmasecretaris datastandaarden werkt aan alles wat er komt kijken bij het beheer en de verdere doorontwikkeling van de datastandaarden SIKB0101 en SIKB0102. Als programmasecretaris draag je ertoe bij dat dit verloopt volgens een transparant en goed geborgd proces. Je wordt geacht in grote mate zelfstandig de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

SIKB krijgt de komende jaren een aanzienlijke taak in het ontwikkelen en beheer van de BRO-standaarden voor de milieukwaliteit van de bodem. De huidige SIKB-programmasecretaris zal zijn aandacht vooral daar op gaan richten en zal dus minder beschikbaar zijn voor de reguliere taken. Om die reden zoekt SIKB vervanging voor deze taken. Hij is wel beschikbaar als vraagbaak en back-up.

SIKB draagt zorg voor het beheer en onderhoud op de datastandaarden SIKB0101 (bodem) en SIKB0102 (archeologie). SIKB verzorgt het beheer in nauwe samenwerking met de gebruikers van de standaarden. Gezamenlijk met gebruikers wordt gekeken welke ontwikkelingen de komende jaren van belang zijn en hoe hierop kan worden geanticipeerd. Hierbij wordt gekeken naar inhoudelijke ontwikkelingen in het werkveld, ontwikkelingen op het gebied van datastandaarden (nationaal en internationaal) en ontwikkelingen op ICT-technisch vlak. De datastandaarden van SIKB vormen een wezenlijke schakel in de gegevensuitwisseling binnen de keten en leidt tot de juiste informatie voor het maken van beleidskeuzes. Naast de datastandaarden zelf beheert SIKB tevens enkele instrumenten (tooling) ter ondersteuning in het gebruik van de SIKB0101 en SIKB0102.

Beide standaarden zijn Open Standaarden en gepubliceerd op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Op het onderdeel ‘Metingen’ (onderdeel van SIKB0101) werkt SIKB nauw samen met het Informatiehuis Water (IHW). De Besluitvorming over de standaarden is belegd bij het CCvD Datastandaarden dat door SIKB is opgezet samen met het IHW en Stichting RIONED.

De werkzaamheden worden gevraagd voor het jaar 2023, met de mogelijkheid van verlenging in de daaropvolgende jaren. Bij eerdere beschikbaarheid is een eerdere start, reeds in 2022, bespreekbaar.

Profielschets

I. Taken

 • Organiseren en uitvoeren van het gehele beheerproces van de datastandaarden SIKB0101 en SIKB0102, inclusief het begeleiden van wijzigingsverzoeken op deze standaarden
 • Programmasecretariaat, voorbereiding en verslaglegging CCvD Datastandaarden
 • Voorzitten technische werkgroepen SIKB0101, SIKB0102
 • Onderhouden van contacten met verschillende stakeholders rond datastandaarden
 • Ondersteuning bij het SIKB congres
 • Activiteiten op het gebied van communicatie/social media

II. Competenties

 • Je bent sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen
 • Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht, zonder het draagvlak uit het oog te verliezen

III. Vereiste kennis en ervaring

 • Je hebt een HBO- of academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van data en ICT
 • Je hebt kennis van de datastandaarden SIKB0101 en/of SIKB0102
 • Je hebt voldoende affiniteit met de werkvelden bodem en archeologie
 • Als je een eigen relevant netwerk hebt is dat een pré

IV. Overig

 • We zoeken iemand die het SIKB-team (gemiddeld één tot anderhalve dag per week) wil komen versterken
 • Je werkt daarbij nauw samen met de directeur van SIKB en de andere teamleden
 • SIKB is gevestigd in Gouda. Werkzaamheden vinden incidenteel daar plaats, maar kunnen ook grotendeels vanuit huis gedaan worden
 • Interne en externe bijeenkomsten vinden zowel in digitale als in fysieke vorm plaats (meestal in Gouda of Amersfoort, maar ook elders)
 • Bij de werving houdt SIKB rekening met diversiteit en balans in het team

Voor meer informatie over Datastandaarden klik hier. Voor een mondelinge toelichting word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met de programmadirecteur Henk Koster (06-54245158).

Reageren
Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken vóór 7 oktober 2022. Jouw brief met motivatie en CV kan je richten aan SIKB, t.a.v. de heer H.H. Koster, postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar henk.koster@sikb.nl.