Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature Voorzitter Programmaraad Bodembescherming

Het bestuur van de SIKB nodigt belangstellenden uit om uiterlijk 1 juni 2022 te reageren op de functie van Voorzitter Programmaraad Bodembescherming.

Algemene omschrijving
De Programmaraad Bodembescherming functioneert voor het werkveld bodembescherming als de ogen en oren van SIKB, die steeds op zoek zijn naar kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen op het snijvlak van strategie, beleid en uitvoering. In de Programmaraad zijn diverse organisaties en koepels, zowel uit de private als publieke sector vertegenwoordigd. Daarmee is de Programmaraad goed uitgerust voor het oppikken van de nodige signalen. SIKB baseert de activiteiten op het gebied van bodembescherming mede op deze signalen.

Profielschets
I. Taakomschrijving

 • De voorzitter zit de bijeenkomsten van de Programmaraad voor;
 • Samen met de secretaris van de Programmaraad draagt de voorzitter zorg voor de agendering en voorbereiding van de vergaderingen;
 • De voorzitter bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • De voorzitter draagt zorg voor een zorgvuldig en helder vergaderproces;
 • De voorzitter behartigt de relatie met het bestuur van SIKB en neemt tweemaal per jaar deel aan de bestuursvergaderingen;
 • Incidenteel vertegenwoordigt de voorzitter de Programmaraad in extern overleg.

II. Competenties

 • De voorzitter is sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • De voorzitter is een verbindend bruggenbouwer en in staat om die verbindingen op inhoud en belangen te leggen;
 • De voorzitter heeft ruime ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat strategische discussies te leiden;
 • De voorzitter ziet de belangen van partijen en personen in de Programmaraad en daarbuiten en signaleert actief eventuele belangentegenstellingen en de opties voor het overbruggen daarvan;
 • De voorzitter is begaan met de bodembescherming, draagt dat uit en geniet draagvlak in de sector;
 • De voorzitter is in de vergadering onpartijdig en onafhankelijk; de voorzitter heeft een enthousiaste en kritisch reflectieve houding en draagt zo bij aan een open en constructieve vergadering;
 • De voorzitter herkent het belang van kwaliteitsinstrumenten en is gemotiveerd om aan de verdere ontwikkeling daarvan actief bij te dragen.

III. Vereiste kennis en ervaring

 • De voorzitter heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • De voorzitter heeft aantoonbare en ruime deskundigheid en ervaring op strategisch niveau in het veld van bodem en/of milieu;

IV. Overig

 • Gemiddeld komt de Programmaraad vier keer per jaar bijeen. Twee vergaderingen vinden in de regel plaats in Gouda of Utrecht, twee vergaderingen vinden online plaats. De vergaderingen beslaan maximaal een dagdeel en worden in samenwerking met de voorzitter voorbereid en uitgewerkt door het Programmabureau SIKB. Op jaarbasis beslaat de voorzittersfunctie circa 60 uur;
 • Benoeming geschiedt door het bestuur van de SIKB. De zittingsduur is vier jaar, herbenoeming is mogelijk;
 • SIKB stimuleert verjonging en diversiteit in al haar gremia.

Meer informatie over de Programmaraad Bodembescherming klik hier. Voor een mondelinge toelichting wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de directeur, de heer H.H. Koster (06 – 54245158).

Reageren
Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken voor 1 juni 2022. U kunt uw brief met CV richten aan het bestuur van de SIKB t.a.v. de heer A. Deelen, voorzitter, postbus 420, 2800 AK, Gouda of mailen naar Arie.Deelen@sikb.nl