Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar over context van Ontwerp NEN 6693

Op woensdag 1 juni verzorgt NEN een webinar over ontwerpnorm NEN 6693 'Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’. Deze norm heeft consequenties voor SIKB-documenten, wetgeving en BRO.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.