Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Werkafspraken maken deponeren van veel oud onderzoek alsnog mogelijk

Recent heeft het CCvD Archeologie twee notities met werkafspraken vastgesteld die nu in werking zijn getreden. Hiermee kunnen oude -nog niet bij het depot aangeleverde projecten uit de jaren 2011-2017- alsnog gedeponeerd worden. Om het wegwerken van deze nog niet aangeleverde projecten te vergemakkelijken, kunnen aan de hand van deze notities door certificaathouders werkafspraken gemaakt met het betreffende provinciale depot bodemvondsten. Naar verwachting zullen aan de hand van beide werkafspraken een groot aantal onderzoeken -inclusief de complete dataset en deels met een KNA Pakbon- alsnog gedeponeerd gaan worden. Provinciale depots zullen zich voorbereiden om deze projecten de komende tijd ook te gaan verwerken.

Beide werkafspraken zijn tot stand gekomen in het Regieoverleg Stroomlijnen Deponeren. In dit door SIKB gefaciliteerde overleg Regieoverleg Deponeren werken depotbeheerders, depothouders en de certificaathouders BRL SIKB 4000 sinds 2019 nauw samen om knelpunten op te lossen en tot verdere stroomlijning te komen bij het (digitaal) deponeren.

werkafspraak 1 Aanleveren Pakbon niveau Artefactcode projecten vóór 2017
werkafspraak 2 Oude projecten met of zonder KNA Pakbon