Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

'Blijf zorgdragen voor alfa- zowel als bèta-kennis in de sector'

Op donderdag 15 juni hield SIKB een seminar met éminence grise Theo Edelman als centrale gast. Theo heeft bijna 25 jaar lang betrokkenheid gehad bij SIKB en zijn kennis en kunde ingezet om de kwaliteitsborging in de sector op een hoger niveau te brengen. We blikten in het seminar met Theo, en onder leiding van Henk van Zoelen, terug op het verleden van de bodemsanering en vooruit op de ontwikkelingen van bodem en ondergrond. Jong Bodem, in de personen van Lotte Mathu en Marissa Frambach droegen daaraan bij.

Theo hield onder meer een pleidooi voor kennis: ‘blijf zorgdragen voor alfa- zowel als bèta-kennis in de sector, en onderhoudt dat: de halfwaardetijd van kennis is klein’! Verder waren er nog inspirerende bijdragen van David van den Burg en Margot de Cleen.


Theo Edelman, geflankeerd door Marissa Lambach (l) en Lotte Mathu (r) – foto: SIKB