Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie wijziging BRL SIKB 2000 en AS SIKB 2000

Het CCvD Bodembeheer en AC Bodembeheer zijn voornemens een wijziging door te voeren in BRL SIKB 2000 en SIKB 2000. De wijziging betreft het voorkomen van mogelijke afgifte van PFAS aan grond(water)monsters door het monstermeningsmateriaal. Met een dergelijke afgifte ontstaat de kans op foutieve analyse-uitslagen, die kunnen doorwerken in de keten van bodem en grond. Door hier in het monsternemingsproces rekening mee te houden, kan dit voorkomen worden. De wijzigingen in de protocollen maken dit duidelijk.

Het CCvD Bodembeheer en AC Bodembeheer wensen iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij de wijzigingen te consulteren. Zij worden daarom opgeroepen om te reageren op de voorgestelde wijziging.

Eventuele reacties kunnen tot 15 september 2023 ingezonden worden via info@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de daartoe beschikbaar gestelde reactietabel.

De voorgenomen wijzigingen en de reactietabellen treft u aan op onze site in de dossiers BRL SIKB 2000 resp. AS SIKB 2000 onder "informatieve documenten".