Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

De toepassing: Mechanisch boren

In de videoserie 'De toepassing' is een video over mechanisch boren opgenomen. De serie toont het wat, wanneer en waarom van een aantal protocollen, richtlijnen en innovatieve technieken voor het werken in de (water)bodem en ondergrond.

Mechanische boringen worden uitgevoerd voor verschillende doelen. Denk aan het realiseren van een installatie voor bodemenergie, waterwinning, milieuonderzoek of voor geomechanisch onderzoek ter voorbereiding van een bouwproject. Een mechanische boring kan echter leiden tot schade aan het milieu. Dat betreft het veroorzaken of verspreiden van verontreiniging of het mengen van water uit verschillende watervoerende lagen. Er zijn situaties waarbij dit kan bijdragen aan risico’s van aantasting van de voorraad zoet grondwater.

BRL SIKB 2100 en protocol 2101 beschrijven de uitvoering en eisen aan mechanisch boren.

U kunt de video hier bekijken.


Making off van de video