Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature Programmasecretaris Bodembeheer SIKB

Algemene omschrijving

Ben jij een bodemspecialist met voldoende werkervaring en heb je affiniteit met kwaliteitszorg en -borging van werkzaamheden in de bodem en ondergrond? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om jouw interesse kenbaar te maken om het SIKB team in 2023 voor een aantal uur per week te komen versterken. Taken van de SIKB medewerkers zijn divers, maar hangen altijd samen met kwaliteitsborging en zijn veelal ter voorbereiding op besluitvorming door onze Colleges. Als Programmasecretaris Bodembeheer (www.sikb.nl/bodembeheer) ondersteun je het Accreditatiecollege Bodembeheer (AC) en het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD). Daarnaast voer je zelfstandig projecten uit.

SIKB ondersteunt de kwaliteit in bodembeheer en archeologie onder meer door kennis beschikbaar te stellen. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB biedt een (infra)structuur voor gezamenlijke en gedragen besluitvorming. Besluitvorming over praktische richtlijnen en oplossingen die ieder van de partijen afzonderlijk niet voor elkaar zou krijgen, maar in gezamenlijke afstemming wel. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

SIKB publiceert bijvoorbeeld op haar website de verschillende beoordelingsrichtlijnen en protocollen die in werkzaamheden in de bodem en ondergrond gebruikt (moeten) worden. SIKB biedt naast haar netwerkfunctie en kennis van inhoudelijke procedures, de infrastructuur en het platform om kennis te delen en te publiceren. SIKB stimuleert innovatie en kennisontwikkeling bij partijen en individuele uitvoerders en stelt zich ten doel dat kennis blijvend geborgd wordt, zodat het leidt tot kwaliteitsverbetering in het gehele proces van uitvoering.
We beogen een meerjarige inzet en samenwerking. Jaarlijks worden afspraken over inzet en voorwaarden gemaakt.

Profielschets

I. Taken en verantwoordelijkheden

 • Agendavoorbereiding en verslaglegging als secretaris van het AC en CCvD Bodembeheer;
 • Deelname, begeleiding en verslaglegging als secretaris van overleggen met de Certificerende instellingen, en met stakeholders in thematisch georganiseerde Secties voor het werkveld bodembeheer;
 • Projectleiding van nieuwe en lopende projecten voor het werkveld bodembeheer;
 • Deelname aan andere bijeenkomsten waarin het belang van SIKB moet worden behartigd (Begeleidingscommissies van door anderen georganiseerde projecten, NEN-commissies e.d.);
 • Ondersteuning van de programmadirecteur in bilateraal overleg op jouw werkterrein;
 • Behandeling van vragen, klachten en andere correspondentie op jouw werkterrein.

II. Competenties

 • Je bent sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht, met oog voor het draagvlak bij de betrokken partijen;
 • Je bent accuraat, zorgvuldig en maakt daarmee verzorgde producten in correct Nederlands.

III. Vereiste kennis en ervaring

 • Je hebt een afgeronde opleiding in een voor bodembeheer relevante discipline;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met het (bege-)leiden van projecten waarbij meerdere stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn;
 • Je hebt ruime kennis van bodemwerkzaamheden (veldwerk, boorwerkzaamheden, milieukundige begeleiding)
 • Je hebt kennis van de SIKB-beoordelingsrichtlijnen en protocollen bodembeheer;
 • Een eigen relevant netwerk is een pré.

IV. Overig

 • We zoeken iemand die het Programmabureau (gemiddeld twee dagen per week) wil komen versterken;
 • SIKB is gevestigd in Gouda. Werkzaamheden vinden daar plaats, maar ook op andere (vergader-)locaties. Bureauwerkzaamheden kunnen vanuit SIKB of vanuit huis gedaan worden.
 • Interne en externe bijeenkomsten vinden zowel in digitale als in fysieke vorm plaats;
 • SIKB streeft naar diversiteit in haar team en al haar gremia.

Meer informatie
Meer informatie over SIKB vind je op www.SIKB.nl. Voor een mondelinge toelichting kun je contact opnemen met de programmadirecteur Henk Koster (06-54245158).

Reageren
Als je belangstelling hebt voor de functie kun je je interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken vóór 5 juli 2023. Jouw brief met motivatie en CV kun je richten aan SIKB, t.a.v. de heer H.H. Koster, Postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar henk.koster@sikb.nl.