Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Yvon van Mastrigt nieuwe voorzitter SIKB

Yvon van Mastrigt (1965) is met ingang van 15 april 2023 benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). In het bestuur van SIKB hebben vertegenwoordigers zitting uit de sectoren bodem en archeologie vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Yvon van Mastrigt is momenteel waarnemend burgemeester van Olst-Wijhe. Verder is zij onder andere voorzitter van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Bij SIKB neemt zij de voorzittershamer over van Arie Deelen, die na meer dan twintig jaar afscheid neemt.

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

Van Mastrigt is enthousiast om met haar werkzaamheden voor SIKB te beginnen. ‘Ik heb een carrière opgebouwd in het openbaar bestuur en ga nu de uitdaging aan om mijn kennis van kwaliteitsborging in dit voor mij nieuwe werkveld in te brengen. Ik zie er naar uit om op 3 oktober op het SIKB-jaarcongres kennis te maken met de sector’.


Yvon van Mastrigt – eigen foto