Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem2.019‑02‑2015In werking sinds 30-11-2018.
Concept protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem 3.0 - concept25‑02‑2021Kritiek op dit protocol kan t/m 7 mei 2021 worden doorgegeven.
Concept protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem - wijzigingen zichtbaar3.0 - concept25‑02‑2021Kritiek op dit protocol kan t/m 7 mei 2021 worden doorgegeven.
Commentaartabel concept versie 3.0 SIKB Protocol 670425‑02‑2021U kunt uw kritiek op concept protocol 6704 t/m 7 mei 2021 middels deze tabel doorgeven aan jordi.verkade@sikb.nl.
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 3.01-0128‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022)
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Gebruikersprotocol3.001‑10‑2020
Overzicht ontwerp-wijzigingen accreditatieschema onder AS SIKB 670006‑12‑2019
Invulling controleverplichting op lekdichtheid NEN-EN 858-21.001‑10‑2019In de NEN-EN 858-2:2003 is niet vastgelegd op welke wijze de controle op lekdichtheid van het systeem moet plaatsvinden. In de praktijk vindt dit zodoende op verschillende manieren plaats, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd. Door de controle op lekdichtheid conform SIKB-protocol 6703 uit te laten voeren door een geaccrediteerd inspectiebedrijf is er zekerheid over de lekdichtheid (vloeistofdichtheid) van het systeem.
Overzicht nieuwe definities bodembescherming in het BAL01‑10‑2019Het document geeft een overzicht van de voor bodembescherming meest relevante wijzigingen ten opzichte van het Activiteitenbesluit. Het document bevat tevens de toelichting van de wijziging uit het BAL en geeft een toelichting van SIKB op de wijziging
Referentiedocument Bodembeschermende Voorzieningen1.115‑04‑2019Het beeldmateriaal en de conclusies behorende bij de behandelde casussen, zijn informatief en niet normatief. Van de inspectie-instellingen wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de conclusies en interpretaties van de casussen handelen.
Overzicht van wijzigingen van versie 2.0 naar versie 3.015‑02‑2018
Examenreglement DI-BV (deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen)Versie 2.019‑06‑2020Van kracht vanaf 5 juni 2020
Toelichting op de AS SIKB 670025‑06‑2012
ITA-protocol 01‑04‑2014
Herstelmaatregelen vloeistofdichte vloeren15‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Erkende inspectie-instellingen per protocol
Bedrijven (klik voor instelling)
AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
AS 6700 - 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving