Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen2.019‑02‑2015Kan worden toegepast tot 01-04-2020.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015Kan worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015Kan worden toegepast tot 01-04-2020.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015Kan worden toegepast tot 01-04-2020.
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem2.019‑02‑2015
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen1.019‑02‑2015Kan worden toegepast tot 01-04-2020.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Referentiedocument Bodembeschermende Voorzieningen1.115‑04‑2019Het beeldmateriaal en de conclusies behorende bij de behandelde casussen, zijn informatief en niet normatief. Van de inspectie-instellingen wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de conclusies en interpretaties van de casussen handelen.
Overzicht van wijzigingen van versie 2.0 naar versie 3.015‑02‑2018
Wijzigingsblad bij versie 2.018‑02‑2016Kan worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.
Examenreglement DI-BV (deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen)Versie 1.3van kracht vanaf 1 juli 2016
Toelichting op de AS SIKB 670025‑06‑2012
ITA-protocol 01‑04‑2014
Herstelmaatregelen vloeistofdichte vloeren15‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Erkende inspectie-instellingen per protocol
Bedrijven (klik voor instelling)
AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
AS 6700 - 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving