Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen2.019‑02‑2015
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad (vanaf 1 september 2016)
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid2.019‑02‑2015
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem2.019‑02‑2015
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen1.019‑02‑2015
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.018‑02‑2016te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad (vanaf 1 september 2016)
Examenreglement DI-BV (deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen)Versie 1.3van kracht vanaf 1 juli 2016
Toelichting op de AS SIKB 670025‑06‑2012
Erkende inspectie-instellingen per protocol
Bedrijven (klik voor instelling)
AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
AS 6700 - 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving