Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstof

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 1.030‑10‑2014Hoort bij versie 1.0 van AS 6900 en protocollen 6901 en 6902.
Informatiedocument IBC-bouwstoffen1.116‑02‑2017Behorend bij (de ontwerp-wijziging van) protocol 6902
Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk1.030‑05‑2013zie voor meer informatie www.advieskamerbodembescherming.nl
Erkende inspectie-instellingen per protocol
Bedrijven (klik voor instelling)
AS 6900 - 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6902 Controle staat van het IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving