Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstof

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof2.015‑02‑2018Treedt in werking tegelijk met de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk2.015‑02‑2018Treedt in werking tegelijk met de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk2.015‑02‑2018Treedt in werking tegelijk met de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk1.028‑02‑2013Geldende versie. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk (ontwerp wijziging)1.116‑02‑2017De reactieperiode is gesloten. De definitieve versie zal het 1e kwartaal beschikbaar komen als versie 2.0 en kan gebruikt worden vanaf 1 april 2018.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht van wijzigingen van versie 1.1 naar versie 2.015‑02‑2018
Wijzigingsblad bij versie 1.030‑10‑2014Hoort bij versie 1.0 van AS 6900 en protocollen 6901 en 6902.
Informatiedocument IBC-bouwstoffen1.116‑02‑2017Behorend bij (de ontwerp-wijziging van) protocol 6902
Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk1.030‑05‑2013zie voor meer informatie www.advieskamerbodembescherming.nl
Erkende inspectie-instellingen per protocol
Bedrijven (klik voor instelling)
AS 6900 - 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6902 Controle staat van het IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving