Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstof

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de ge´ntegreerde versie.
AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de ge´ntegreerde versie.
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de ge´ntegreerde versie.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk2.125‑02‑2022Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.02.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Referentiedocument Inspectie werk met een IBC-bouwstof1.011‑03‑2022Het beeldmateriaal en de conclusies behorende bij de behandelde casussen, zijn informatief en niet normatief. Van de inspectie-instellingen wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de conclusies en interpretaties van de casussen handelen.
Stroomdiagram AS SIKB 69001.107‑06‑2019
Overzicht van wijzigingen van versie 1.1 naar versie 2.015‑02‑2018
Wijzigingsblad bij versie 1.030‑10‑2014Hoort bij versie 1.0 van AS 6900 en protocollen 6901 en 6902.
Informatiedocument IBC-bouwstoffen1.116‑02‑2017Behorend bij (de ontwerp-wijziging van) protocol 6902
Werkvoorschrift beoordelen ontwerp IBC-werk1.030‑05‑2013zie voor meer informatie www.advieskamerbodembescherming.nl
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstofregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6902 Controle staat van het IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving