Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7701 Prefab elementen2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 7701 Prefab elementen (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Protocol 7702 Beton2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 7702 Beton (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Protocol 7703 Bitumineus materiaal2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. SIKB is voornemens dit protocol medio 2022 in te trekken.
Protocol 7703 Bitumineus materiaal (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022). SIKB is voornemens dit protocol medio 2022 in te trekken.
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Protocol 7711 Voegafdichting2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018.
Protocol 7711 Voegafdichting (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.01-0128‑02‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit (waarschijnlijk 1 januari 2022).
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht ontwerp-wijzigingen certificatieschema onder BRL SIKB 770006‑12‑2019
Overzicht van wijzigingen van versie 1.3 naar versie 2.015‑02‑2018
Overgangsbeleid invoeren BRL 7700 1.0 31‑10‑2013
Overzicht van wijzigingen van versie 1.1 naar versie 1.329‑06‑2015
Wijzigingsblad BRL 7700 Inwerkingtreding vanaf 1 september 2016
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
BRL 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van betonregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7703 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaalregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaagregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichtingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving