Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

‘Something old, something new’ tijdens het Platform Toezicht Bodem op 9 maart 2017

Op 9 maart kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen om zich op te hoogte te stellen van actualiteiten en om kennis- en praktijkervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Deelnemers waren afkomstig uit het hele land; van Groningen tot Zuid-Limburg, en van Enschede tot het Rijnmondgebied.
De toezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, politie, Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport spraken over een breed palet aan onderwerpen. Op het programma stonden:

  • praktijkervaringen met het toepassen van de landelijke handhavingsstrategie;
  • het omgaan met asbestverdenking bij bodemonderzoek en partijkeuringen
  • asbestherkenning in het veld;
  • de stand van zaken van de nieuwe wetgeving voor bodemverontreiniging;
  • toezicht op bodemverontreiniging bij ontmanteling van drugslaboratoria;
  • toezicht op bodembescherming bij IBC-werken uit de tijd van het Bouwstoffenbesluit;
  • prioriteiten bij het ontwikkelen van een risico-gerichte handhavingsstrategie;
  • handhavend optreden bij actuele praktijksituaties met toepassingen van grond, bagger en bouwstoffen in strijd met de wetgeving.

De presentaties kunt u terugvinden op de PTB-website.