Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Themabijeenkomst 6 april 2017 - Asbest in bodem

Grote belangstelling voor themabijeenkomst ‘Asbestonderzoek in bodem, is dat werkbaar?’

Op 6 april 2017 verzorgde SIKB een themabijeenkomst om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen adviseurs en veldwerkers die in hun praktijk te maken hebben met de regelgeving en normdocumenten voor asbest-onderzoek in bodem en grond.

Met ruim 130 deelnemers was de belangstelling groot. Het merendeel van de deelnemers betrof adviseurs en veldwerkers. Daarnaast waren enkele vertegenwoordigers van bevoegde gezagen, grondbanken, opdrachtgevers en Certificerende Instanties aanwezig.

Klik hier om direct naar de presentaties en de terugblik op de bijeenkomst te gaan.

Klik hier voor een overzicht van de actuele regels en normen voor asbestonderzoek in bodem en grond.