Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Blijvend werken aan kwaliteit bij bronbemalingen? Nieuwe BRL SIKB 12000 nu online

Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daar tijdelijke ontwateringstechnieken bij gebruikt. De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 12000 en de bijbehorende protocollen beschrijven de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering voor tijdelijke grondwaterbemalingen. De nieuwe versie daarvan, versie 2, staat nu online.

'Je werkt heel doelgericht en gestructureerd naar de risico's toe. Aan de hand van de ingevulde checklist zijn die risico's voor alle partijen duidelijk in beeld.', aldus een BRL SIKB 12000 gecertificeerde

De BRL is voor zowel de certificerende instelling als het te certificeren bedrijf bestemd. Bij het Platform Bronbemalen presenteerde SIKB de nieuwe beoordelingsrichtlijn en protocollen aan het netwerk. Klik hier voor de presentatie die auteur van de nieuwe documenten, Léon Brouwer (RoyalHaskoningDHV) daarover gaf.

Versie 2 van de BRL SIKB 12000 Tijdelijke Grondwaterbemaling en de bijbehorende protocollen wordt op 1 januari 2018 van kracht. Versie 1.2 van de BRL en versie 1.0 van de protocollen blijven geldig tot 1 januari 2019.