Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Bronbemalen

Het SIKB-platform Bronbemalen bestaat sinds 2009. Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent (kwaliteitsverbetering bij) tijdelijke grondwaterbemalingen, ook wel bronbemalingen genoemd. De focus ligt daarbij op bronbemalingen bij bouwprojecten en de aanleg van of onderhoud aan kabels en leidingen.

Gemiddeld twee maal per jaar worden platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt kennis gedeeld over bronbemalingen. Diverse organisaties verzorgen presentaties en er wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen met betrekking tot bronbemalingen.

De platformbijeenkomsten staan open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen en worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, bronbemalers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.

Hieronder kunt u de verslagen en presentaties van eerdere platformbijeenkomsten downloaden:

Bijeenkomst 23 januari 2020

Bijeenkomst 27 september 2018

Bijeenkomst 7 juni 2018

Bijeenkomst 12 december 2017

Bijeenkomst 13 juni 2017

Bijeenkomst 11 oktober 2016 i.s.m. IXAS

Bijeenkomst 7 juni 2016 i.s.m. TAUW

Bijeenkomst 8 december 2015 i.s.m. Bouwend Nederland

Bijeenkomst 2 juni 2015 i.s.m. het Verbond van Verzekeraars

Bijeenkomst 23 oktober 2014 i.s.m. Deltares:

Bijeenkomst 5 juni 2014 i.s.m. Strukton Civiel:

Bijeenkomst 19 november 2013 i.s.m. Bouwend Nederland

Bijeenkomst 15 mei 2013 i.s.m. Waterschap Vallei en Veluwe

Bijeenkomst 30 oktober 2012

Bijeenkomst 20 juni 2012 i.s.m. Gasunie

  • Impressie Presentaties samengevoegd - Theo Wieleman (Gasunie), Guido Ritskes (SIKB), Kasper Hoiting (Gasunie), Bernard van den Berg (Ballast Nedam), Kevin Ooteman (MWH) en Niels Doorten (Waterschap Noorderzijlvest)”

verslag 5 april 2012

verslag 12 oktober 2011

verslag 18 mei 2011

Gerelateerde onderwerpen