Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Bronbemalen

Het SIKB-platform Bronbemalen bestaat sinds 2009. Doel van het platform is kennisuitwisseling omtrent (kwaliteitsverbetering bij) tijdelijke grondwaterbemalingen, ook wel bronbemalingen genoemd. De focus ligt daarbij op bronbemalingen bij bouwprojecten en de aanleg van of onderhoud aan kabels en leidingen.

Gemiddeld twee maal per jaar worden platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt kennis gedeeld over bronbemalingen. Diverse organisaties verzorgen presentaties en er wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen met betrekking tot bronbemalingen.

De platformbijeenkomsten staan open voor alle professionals die te maken hebben met bronbemalingen en worden bezocht door onder meer adviesbureaus, aannemers, bronbemalers, waterschappen, opdrachtgevers en kennisinstituten.

Hieronder kunt u de verslagen van eerdere platformbijeenkomsten downloaden. De bijeenkomsten van vóór 2017 worden hier niet weergegeven. Heeft u hier vragen over, stuur dan een mail naar secretariaat@sikb.nl.

Bijeenkomst 1 december 2023

Bijeenkomst 16 juni 2023

Bijeenkomst 23 januari 2020

Bijeenkomst 27 september 2018

Bijeenkomst 7 juni 2018

Bijeenkomst 12 december 2017