Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AVI-bodemas

AVI-bodemas is in de periode 1986 – 2004 in grote hoeveelheden toegepast. Het betreft 15,5 miljoen ton over deze periode in ruim 330 werken, hetgeen over deze periode een gemiddelde van 800.000 ton/jaar betekende, en 17 werken/jaar.[1] Het gaat daarbij om werken in opdracht en in beheer van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Indien deze aantallen zouden worden geëxtrapoleerd voor de periode 2005 - 2016, dan zou dat neerkomen op 550 werken met AVI-bodemas in de periode 1986 – 2016.

[1] Inventarisatie en analyse informatie bestaande werken AVI-bodemas, Tauw 11 november 2005, in opdracht van Ministerie van VROM. Op onderdelen komt een zelfde beeld naar voren uit de rapportage van Royal Haskoning en DHV ‘ Plan van aanpak onderzoek bestaande werken AVI-bodemas’ april 2004, in opdracht van Ministerie van VROM/DGM.