Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)

Een schatting is dat er in de periode 1999 tot het verbod op de toepassing ervan in 2001, jaarlijks 600.000 - 800.000 teerhoudend asfaltgranulaat is verwerkt in gww-werken. Een andere inschatting is dat er in de 2e helft van de jaren ’90 in West-Nederland ca 150 werken met teerhoudend asfaltgranulaat zijn aangelegd. Daartoe behoorden ook kleinschalige toepassingen in wegfunderingen, in gemeentelijke werken. Voor heel Nederland ligt het voor de hand dat het in totaal om enkele honderden werken gaat.
Wat betreft de registratie van deze werken bestaat de algemene indruk dat die met name bij gemeenten niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden, hetgeen nauwkeuriger inschatting van de hoeveelheden en locaties niet goed mogelijk maakt.