Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Vooraankondiging Baggernetdag - 10 oktober 2017

Afvalstof blijkt prima grondstof

Enorme legoblokken lijken ze. De bakken langs het Drentse Oranjekanaal waarin bagger met enkele natuurlijke additieven wordt gemengd, om vervolgens geperst te worden tot GEOWALL®-muurelementen. Tegelijkertijd wordt in Loosdrecht in 3D een legakker met een raster van wilgentakken nagebouwd en daarna met ingedikte bagger gevuld. Als hier riet op gaat groeien wordt een nieuwe stabiele oever gevormd. Twee voorbeelden van bijzondere innovaties die de afvalstof bagger tot een prima grondstof transformeren.

De GEOWALL® langs het Oranjekanaal vervangt de traditionele houten beschoeiing, die moet voorkomen dat oevers en taluds instorten. Deze beschoeiing is 25 tot 50 procent goedkoper dan een van hout, en gaat minimaal 50 jaar mee, tweemaal zo lang als een houten beschoeiing.
En door in de Loosdrechtse legakkers bagger te gebruiken, die op andere plekken in de plassen omhoog gehaald wordt, worden twee vliegen in één klap geslagen. De vaardiepte wordt hersteld en er wordt kennis opgedaan over de wijze waarop bagger zich gedraagt als bouwstof.

Innovaties die inspireren om duurzame grond-, weg- en waterbouw vorm te geven, op de landelijke Baggernetdag, 10 oktober in Enschede. Met veel presentaties van voorbeelden hoe bagger duurzaam kan worden hergebruikt. Met informatie over de wijze waarop deze recycling van een afvalstof kostenbesparend werkt. Met een toelichting op de wettelijke kaders en andere governance-aspecten. En met een live demonstratie van de pilot ‘Oeverbeschoeiing maken van bagger’.

Het Waterschap Vechtstromen en Platform Baggernet, in samenwerking met Netics en KWS Infra, nodigen u graag uit deze dag alvast in uw agenda te blokkeren. Het definitieve programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort.