Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

In 2016 minder afwijkingen bij milieuhygiënisch bodembeheer

Het CCvD Bodembeheer heeft op 14 december 2017 het rapport 'Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - Jaarrapportage 2016' vastgesteld.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer heeft in haar vergadering van 14 december 2017 het rapport Functioneren certificatieschema’s milieuhygiënisch bodembeheer SIKB - Jaarrapportage 2016 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer*, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2016. Het is de veertiende jaarlijkse editie van deze rapportage over de certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer.

Klik hier voor de jaarrapportage Bodembeheer 2016

De meest opvallende trend die deze rapportage laat zien is dat het aantal geconstateerde afwijkingen van de eisen uit de documenten afneemt. Het CCvD neemt hiervan met tevredenheid kennis. Als mogelijke oorzaak hiervan is genoemd dat de documenten de afgelopen jaren niet of slechts beperkt inhoudelijk gewijzigd zijn. Ook zullen de door de jaren heen in de documenten doorgevoerde verbeteringen hun bijdrage hieraan hebben geleverd.

Op basis van de in de jaarrapportage weergegeven bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer voldoende functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing of aanvulling van het stelsel.

* Deze jaarrapportage betreft de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335.