Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Openbare reactieronde ontwerp-handreiking onderzoek naar afdeklagen

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-handreiking voor onderzoek naar monitoring van de dikte van afdeklagen vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

De handreiking is ontwikkeld met het oog op nieuwe screeningstechnieken als alternatief voor de klassieke bodemonderzoeksmethoden: handmatige boringen of de prikstok. Zogenoemde ‘on site’ screeningstechnieken kunnen efficiënter en effectiever blijken. De Handreiking is met name bestemd voor overheden bij het opzetten en uitbesteden van monitoringsonderzoek.

De handreiking is ontwikkeld door SIKB in nauwe samenwerking met overheden, adviseurs en techniekaanbieders. Aan de handreiking is bijgedragen vanuit het kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en door diverse overheden en bedrijven.

De voor reactie vrijgegeven ontwerp-Handreiking kunt u hier vinden.
Reactie is mogelijk tot 12 oktober 2018.