Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Programma-activiteiten SIKB 2018

Het SIKB-bestuur heeft voor de verschillende aandachtsvelden binnen SIKB een Jaarprogramma 2018 vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde programmalijnen die de accenten van het Jaarplan aangeven. Een overzicht van de verschillende programmalijnen binnen archeologie, bodembeheer, bodembescherming en datastandaarden is te vinden via deze pagina.