Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Reageer op ontwerp-handreiking bodemverdichting

Voor onderzoek naar de mate van bodemverdichting is een Handreiking ontwikkeld. Deze is gericht op grootschalig onderzoek in landelijke gebieden. De Handreiking ondersteunt overheden bij het (laten) ontwikkelen en uitbesteden van het benodigde onderzoek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van elektronische screeningstechnieken.

Aan de handreiking is bijgedragen vanuit het kennisbudget van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en door diverse overheden en bedrijven.

Ook deze ontwerp-handreiking is door het CCvD Bodembeheer vrijgegeven voor reactie. De handreiking is hier te vinden. Reactie is mogelijk tot 12 oktober 2018.