Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB gremia bezoeken Dak van Drenthe

De Centrale Colleges van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages en Bodembescherming en de Programmaraad Bodembescherming vergaderden donderdag 31 mei jl. samen bij afvalverwerker Attero. Door een gezamenlijk werkbezoek leren de leden van de verschillende SIKB-gremia elkaar beter kennen, wat de samenwerking bevordert. Uiteraard op een plek waar veel te zien is over bescherming van de bodem tegen ongecontroleerde uittreding van bodemvreemde stoffen. Na de gecombineerde vergadering bezocht het gezelschap de stortplaats in Wijster, waarvan op dit moment een deel wordt opgehoogd met 2,5 miljoen AEC-bodemas. De zo te ontstane berg wordt een fiets- en recreatiegebied: het Dak van Drenthe.

Klik hier voor het volledige verslag.