Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vaststelling Handreiking onderzoek afdeklagen

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft de handreiking voor onderzoek naar monitoring van de dikte van afdeklagen op 13 december 2018 vastgesteld.

De handreiking is ontwikkeld met het oog op nieuwe screeningstechnieken als alternatief voor de klassieke bodemonderzoeksmethoden: handmatige boringen of de prikstok. Zogenoemde ‘on site’ screeningstechnieken kunnen efficiënter en effectiever blijken. De handreiking is met name bestemd voor overheden bij het opzetten en uitbesteden van monitorings-onderzoek. De handreiking is ontwikkeld door SIKB in nauwe samenwerking met overheden, adviseurs en techniekaanbieders. Lees meer.