Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Branchedossier Archeologie: wegwijzer voor het aanbesteden van archeologisch onderzoek

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak, welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zo’n onderzoek nu eigenlijk? Op deze en andere vragen geeft het Branchedossier Archeologie antwoord. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo, het Expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben het initiatief genomen tot het maken van dit dossier. Het is met name bestemd voor inkopers en aanbestedende diensten of afdelingen binnen overheden, waterschappen, maar is ook heel informatief voor marktpartijen als ontwikkelaars en ontgronders.

Goed opdrachtgeverschap
Niet iedere inkoper of aanbestedende dienst heeft ervaring met het aanbesteden van een archeologieopdracht. Welke eisen en bijzonderheden zijn ‘eigen’ aan de archeologie? Waar is informatie te vinden die archeologisch onderzoek vertaalt naar het eigen werkproces en naar de Aanbestedingswet? Wat zijn geslaagde voorbeelden of juist fouten die je kunt voorkomen? Het Branchedossier Archeologie draagt bij aan goed opdrachtgeverschap, te beginnen bij betere aanbestedingen. Dit komt ook de kwaliteit van een archeologisch onderzoek ten goede.

Het Branchedossier Archeologie is gepubliceerd op de website van PIANOo. PIANOo verzorgt inhoudelijke en juridische voorlichting op het gebied van inkopen en aanbesteden. Onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van informatie over allerlei ‘markten’ in de vorm van branchedossiers. Zie www.pianoo.nl.

Informatiebijeenkomst
Woensdag 13 november 2019 verzorgen SIKB en PIANOo een informatiebijeenkomst over het branchedossier. Voor meer informatie en aanmelden volg de site www.sikb.nl.