Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Op naar 2031: teamdynamica cruciaal

Als íets toekomstbestendig zal blijken dan is het samenwerking, ‘voorafgegaan door optimale technieken, de ‘skills’, en goede protocollen, de ‘drills’, komt het uiteindelijk neer op ‘teamdynamica’, in de woorden van plenair spreker Marck Haerkens op het SIKB Jaarcongres 2019. ‘Just culture’, een cultuur die het mogelijk maakt om gemaakte fouten te delen, en om gezamenlijk daarvan te leren.

Klik hier voor de impressie en presentaties.