Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Het waarderen en selecteren van modern oorlogserfgoed Rapport fase 2 gepubliceerd

Dit rapport vormt het sluitstuk van een gefaseerde aanpak. Het bevat de inventarisatie naar het aspect waarderen van vindplaatsen (vondsten en sporen) in relatie tot de huidige KNA-waarderingssystematiek, en de selectie en deselectie van vondsten ten behoeve van het ex situ behouden (deponeren) van modern oorlogserfgoed. Hierbij ligt een focus op vondstmateriaal uit de periode 1939-1945. Bij dit laatste horen ook de aspecten conserveren, tijdelijke opslag, deponeren en het eigenaarschap. De uitkomsten hiervan zullen we gebruiken voor een aanvulling op de KNA/BRL SIKB 4000 voor de waardering (vindplaatsen) en selectie (vondsten) van modern oorlogserfgoed.

Dit rapport is nu gepubliceerd en kunt u hier downloaden.

Op deze pagina vindt u ook het overkoepelende plan van aanpak met een beschrijving van alle fases en de resultaten daarvan.