Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Wijzigingsblad op de BRL SIKB 4000 en KNA protocollen gepubliceerd

Het CCvD Archeologie heeft in haar vergadering van 9 juni jl. enkele ontwerp-wijzigingen op de KNA en BRL vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in het ontwerp Wijzigingsblad en gepubliceerd voor een openbare reactieronde. De ontwerp-wijzigingen betreffen onder meer aanvullingen op het onderhouden van de actorstatus zoals de mogelijkheid om punten te halen voor intervisie. De andere wijzigingen zien toe op het proces van Deponeren. Het gaat hierbij om de specificatie voor (foto)registratie, de inhoud van de projectdocumentatie en de daarmee samenhangende specificatie OS17 ‘deponeren’. Als laatste ontwerp-wijziging is vastgesteld dat digitaal werken niet meer als uitgangspunt, maar als norm is opgenomen. Dit kan nu heel veel certificaathouders werken met de Pakbon en bijna alle (provinciale) depots de Pakbon kunnen inlezen. ‘Digitaal is de norm, tenzij’.

Wilt u de wijzigingen zien en wellicht reageren? Klik dan hier.