Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

BRL 4000 Archeologie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL4000 Archeologie4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
BRL 4000 Archeologie4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Te gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocollen KNA
TitelVersieDatumNotities
Format Programma van eisen4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4001 Programma van eisen4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4001 Programma van eisen 4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019
Protocol 4001 Format Programma van eisen4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4002 Bureauonderzoek4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Te gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019
Protocol 4004 Opgraven4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4004 Opgraven4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4006 Specialistisch onderzoek4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Te gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 4010 Depotbeheer4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4010 Depotbeheer4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4104 Opgraven (waterbodems)4.009‑05‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Te gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018
Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems)4.007‑06‑2016Geldig tot 30 juni 2019. Te gebruiken in combinatie met het wijzigingsblad.
Bijlagen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Bijlage Bouwstenen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Format voor reactie op ontwerp wijzigingen10‑01‑2020
Vergelijkingstabel BRL 4000 Archeo + protocollen versie 4.0 naar versie 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Toelichtende notitie nieuwe versie BRL 4000 en KNA 4.14.124‑05‑2018Geldig vanaf 1 juli 2018.
Eisen aan de analoge veldtekening4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Waarderen van vindplaatsen4.0 en 4.107‑06‑2016vigerende versie
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Ontwerp-wijzigingsblad BRL 4000 behorend bij versie 4.12c721‑10‑2019U kunt reageren tot 21 februari 2020 d.m.v. het reactieformulier
Wijzigingsblad BRL 4000 en KNA behorend bij versie 4.04.019‑02‑2018Geldig tot 30 juni 2019
OS17 'Gestandaardiseerd beschrijven' (Pakbon) bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Deel A2.019‑02‑2018vigerende versie
Deel B 04‑06‑2012De codetabellen vormen samen deel B; te gebruiken om velden in deel A in te vullen.
* Codetabel 1 - artefacttype1.419‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 2 - materiaalcategorie1.419‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 3 - periode1.1.119‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 4 - verzamelwijze1.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 5 - complextype2.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 6 - verwerving1.0.030‑05‑2011vigerende versie
* Codetabel 7 - bewaarconditie1.0.112‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 8 - tekeningfototype1.204‑06‑2012vigerende versie
* Codetabel 9 - monstertype1.219‑02‑2018vigerende versie
* Codetabel 10 - gemeenten1.618‑03‑2019vigerende versie
* Codetabel 11 - provincies1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 12 - kaartbladen topografische dienst1.0.012‑09‑2011vigerende versie
* Codetabel 14 - documenttype1.412‑12‑2016vigerende versie
* Codetabel 15 - contexttype1.219‑06‑2015vigerende versie
* Codetabel 16 - grondsproortype1.419‑02‑2018vigerende versie
PS07 Referentietabellen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA)
TitelVersieDatumNotities
Toelichting op het gebruik van de referentietabellen4.0 en 4.101‑01‑2103
PS07 Referentietabel - Limburgs Zandgebied villa Romeinse tijd4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Overijssels-Gelders zandgebied, stadskern4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Volle ME4.0 en 4.101‑01‑2103vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME 4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Brabants zandgebied Neolithicum tm Romeinse tijd incl beekdalen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Fries Gronings kleigebied Vroege en Late Middeleeuwen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ IJZ/RT/Vroege ME Odijk4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Romeinse tijd Huissen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ BT/IJt/Rom Geldermalsen4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ en grafveld IJt/RT Tiel-Passewaaij4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME Tiel-Muggenborgh4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders zandgebied BT-IJt, VME, LME en NT4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
PS07 Referentietabel - Hollands veen-klei NZ Late Pre - Vroege ME4.0 en 4.101‑01‑2013vigerende versie
Gecertificeerde bedrijven en gemeenten per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 4000 Archeologie 
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisenregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4010 Depotbeheerregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodemsregistratie via SIKB