Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie Ontwerp-Wijzigingsblad 1-c004 bij BRL SIKB 4000 Archeologie

Het CCvD Archeologie is voornemens een Wijzigingsblad bij het schema BRL SIKB 4000 Archeologie vast te stellen. Het wenst iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij het Wijzigingsblad te consulteren. Belanghebbenden worden daarom opgeroepen om te reageren op het Ontwerp-Wijzigingsblad versie 1-c004.

Vanuit de uitvoeringspraktijk met BRL SIKB 4000 Archeologie en de KNA zijn diverse eisen geduid, waarvan aanpassing gewenst is. Het betreft eisen binnen het certificatieschema die leiden tot uitvoeringsproblemen bij de certificaathouders, zonder dat deze eisen direct bijdragen aan de kwaliteit van het uitvoeringsproces. Met het wijzigen van deze eisen wordt beoogd deze problemen op te lossen. In het Ontwerp-Wijzigingsblad zijn hiertoe veertien wijzigingen opgenomen.

Eventuele reacties kunnen tot 23 augustus 2024 ingezonden worden via info@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van het daartoe beschikbaar gestelde reactieformulier. Het Ontwerp-Wijzigingsblad en het reactieformulier vindt u op onze website in het dossier BRL SIKB 4000.