Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Pakbon voor het deponeren van archeologische vondsten (OS17) en datastandaard SIKB0102 geactualiseerd

Het gebruik van de pakbon neemt al jaren toe. Zo is door de gezamenlijke provincies een ‘innameservice’ ontwikkeld voor de digitale versie van de pakbon conform de datastandaard SIKB0102. Periodiek worden pakbon en datastandaard geactualiseerd om mee te gaan met de ontwikkelingen in het veld. Zo zijn bijvoorbeeld enkele termen in de pakbon aangepast om ook digitale opnamen anders dan foto’s goed uit te kunnen wisselen. Bewaarcondities kunnen beter worden geduid. Enkele kleine verschillen tussen de pakbon en de datastandaard SIKB0102 zijn gladgestreken. Tevens krijgen enkele domeintabellen een update om volledig te blijven aansluiten op het Archeologisch Basis Register (ABR), de actuele gemeentelijke indeling in Nederland en zijn ook enkele nieuwe opgravende bedrijven toegevoegd.

De nieuwe versie van zowel de Pakbon (OS17) als de datastandaard SIKB0102 zijn van kracht per 1 december 2018. Om u tijdig te kunnen voorbereiden zijn de nieuwe versies nu reeds gepubliceerd.

Kijk hier voor de nieuwe versie van de Pakbon (OS17) en gewijzigde codelijsten. Hier vindt u de nieuwe versie 4.0 van de datastandaard SIKB0102.